2021. május 17.     |     Paszkál
 

Hírek

Nemzetiségi támogatások a BÁNÁT részére

2016. augusztus 25.
Nemzetiségi támogatások a BÁNÁT részére
2015.novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdetett meg a nemzetiségi civil szervezetek tevékenységének 2016.évi költségvetési támogatására

A nemzetiségi támogatások célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.
 
Szervezetünk három témában nyújtott be pályázatot:   nemzetiségi civil szervezetek működésére, a magyarországi nemzetiségek szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására, kulturális rendezvényekre.
Mindhárom kategóriában nyertes lett pályázatunk, mely a következő módon valósulhat meg:

NEMZ-CISZ-16
A pályázatunk célja a szervezetünk működésének, tevékenységének támogatása, az önazonosságunk megőrzését, anyanyelvünk, hagyományaink, szellemi és tárgyi emlékeink ápolását szolgáló, célok megvalósítása érdekében a működés hátterének biztosítása.

E célunkat 2.700.000 Ft-tal támogatta a kiíró szervezet.

NEMZ-TAB-16

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók  anyanyelvi
nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező,
anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző tábor megvalósítása révén
Egyesületünk népzenei- és néptánc táborra pályázott sikerrel, 868.800 Ft-tal támogatja a kiíró a táborunk megvalósítását.

NEMZ-KUL-16  
A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek  kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.
A program megvalósításához a támogató szervezet 300.000 Ft-tal járult hozzá.